Kategori
  Alış Satış
EUR / TRY 35.9251 35.9898
USD / TRY 33.0042 33.0637
GBP / TRY 42.5768 42.7988
DKK / TRY 4.8075 4.8312
CHF / TRY 37.0452 37.2830
SEK / TRY 3.0838 3.1157
NOK / TRY 3.0316 3.0520
RUB / TRY 0.37326 0.37814
Find more about Weather in Antalya, TU


Side

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

GENEL BLGLER

Yüzölçümü: 20.815 km²

Nüfus: 1.132.211 (1990)

l Trafik No: 07

 

Antalya sahip olduu arkeolojik ve doal güzellikler sayesinde “Türk Rivieras” adn almtr. Deniz, güne, tarih ve doann sihirli bir uyum içinde bütünletii Antalya, Akdeniz’in en güzel ve temiz kylarna sahiptir. 630 km. uzunluundaki Antalya kylar boyunca, antik kentler, antik limanlar, ant mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeil ormanlar ve akarsular yer alr.

 

Palmiyelerle sralanm bulvarlar, uluslararas ödül sahibi marinas, geleneksel mimarisi ile irin bir köe oluturan Kaleiçi ve modern mekanlar ile Türkiye’nin en önemli Turizm Merkezi olan Antalya, Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararas Plaj Voleybolu, Triathlon, Golf Müsabakalar, Okçuluk, Tenis, Kayak yarmalar vb. etkinliklere, 1995 ylnda açlan Antalya Kültür Merkezi ile de plastik sanatlar, müzik, tiyatro, sergi gibi birçok kültürel ve sanatsal etkinlie ev sahiplii yapmaktadr.

 

LÇELER:

Antalya ilinin ilçeleri; Akseki, Alanya, Elmal, Finike, Gazipaa, Gündomu, brad, Kale, Ka, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik’tir.

 

Akseki: Alanya’dan sonra Antalya ilinin en eski ilçesi olan Akseki Toroslarn yapsna uygun engebeli ve dalk bir görünüme sahiptir.

Antalya ili ve çevresinde son yllarda görülen turizm alanndaki gelimelere paralel olarak, Akseki ilçesinde turizm faaliyetleri gelimektedir. Avclarn ve turistlerin urak yeri olan Akseki, “KARDELEN ÇÇE’ nin ana yurdudur. K aylarnda Kardelen Çiçeini görmek için yerli ve yabanc turistler ilçeyi ziyaret eder.Giden Gelmez Dalar, da keçisi koruma ve av sahas avclarn ücretli olarak devaml avlanaca yer olup, Sinan hoca ve Gümüdamla köylerinde kurulan alabalk üretme tesisleri avclarn ve turistlerin urak yerleri arasndadr.

Göktepe Yaylas, Çimi Yaylas, Irmak Vadisi son aylarda kefedilen 340 metre derinliindeki Bucakalan Maaras, ilçe merkezindeki Ulu Camii ve Medresesi görülmeye deer dier eserlerdir.

 

Elmal: Likya bölgesi içerisinde yer alan Elmal’nn kesin kurulu tarihi bilinmemektedir. Douda Semahöyük yaknlarnda Karata’ta, batda Beyler Köyü yaknndaki Beyler köyünde yaplan kazlar bölgenin bronz çandan bu yana iskan edildiini göstermektedir.

 

Höyükler: ehre bal köylerde üç höyük bulunmaktadr. Bunlardan ilki ehrin batsndaki Müren Köyü’ndeki höyüktür. Arkeolojik yüzey aratrmalar burada çeitli uygarlklara ait izler olduunu göstermektedir. Yine batda Semahöyük Köyü’nde bulunan ikinci höyüün üstünde Osmanl ve Türk mezarl bulunduu için bugüne kadar aratrma yaplmamtr. Üçüncü ve en büyük höyük ise ehrin güneyinde, Elmal – Ka yolu üzerinde, Beyler Köyündeki Beyler Höyüüdür. Bu höyükte yaplan kazlarda, bronz çandan bu yana devaml bir yerleimin izleri görülmektedir. Kazlarda çkarlan arkeolojik buluntular Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir.

 

Tümülüsler: ehrin dousunda, Elmal’ya 6 km. uzaklktaki Bayndr Köyü yaknlarndadr. Yan yana duran birkaç tümülüsten birinde yaplan kazlarda M.Ö. 7. yy.a ait buluntulara rastlanmtr. Antalya Müzesi’nin özel bir bölümünde sergilenen bu buluntular bölgenin bu dönemdeki yaamndan kesitler vermektedir.

Ant Mezarlar Bilinen iki ant mezar vardr. Bunlardan ilki Karaburun dieri ise Kzlbel’dedir. Antalya – Elmal yolu üzerindeki Karaburun Kral mezar odasnn duvarlar av ve sava sahnelerinden oluan fresklerle süslüdür. Kzlbel mezar ant ise ehrin batsnda Elmal – Yuvayol yolu üzerindedir. Kalker bloklardan olumu bir odadan ibarettir.

 

Define: 1984 ylnda Antalya – Elmal yol çizgisinin hemen kuzeyinde, Kral Mezar ile Gökpnar Köyü arasnda bulunmutur. 190 adet gümü antik sikkeden oluan bu define antika kaçakçlar tarafndan Amerika’ya kaçrlmtr. Halen özel bir kiinin mal olarak Boston Museum Fine Arts’da bulunmaktadr. Yeryüzünün en kymetli antik sikkesi olarak nitelenen Atina Decadrachmeleri (14 adet, her biri 600.000$) bu büyük define yer almaktadr.

 

Camiler: lçede yer alan Selçuklu Camii, Kütük Camii, Sinan- Ümmi Camii, Ömer Paa Camii ve Külliyesi kentin görülmeye deer eserleridir.

 

Korkuteli: Antalya’ya 67 km. uzaklktadr. Korkuteli’nin 3 km batsnda, bugün yalnz kaps ayakta kalan Alaaddin Camii ve yine ayn yörede, 1319′da Hamidoullar’ndan El Emin Sinaeddin tarafndan yaptrlan ve ayn adla anlan Selçuklu Medresesi görülebilir.

 

Gündomu: Antalya’ya 182 km. mesafedeki Gündomu ilçesinde pek çok antik kent kalnts bulunmaktadr. Güzel Ba Buca’nn kuzeyinde 7 km. mesafede ve halen kaz yaplmam olan Ayasofya ehri, Gündomu ehir merkezinin güney-batsnda ve ehre 7 km. mesafede Sumene mevkisinde, Asar Harabeleri, Senir Köyü’ nün dousunda 2 km. mesafedeki Kese Mevkiindeki harabeler, Gündomu ehir merkezinin güney-batsnda ve ehre 11 km. mesafedeki Gedfi Harabeleri önemli antik kent kalntlardr.

 

lçe merkezindeki Cem Paa Camii, Gündomu/Pembelik Köyü arasnda ilçe merkezinin dousundaki, 15 km. mesafedeki Sinek Da’nn tepesindeki harabeler, Alanya/Konya Kervanyolu, Gündomu/ Antalya karayolu üzerinde Taar mevkisinde Kazayir ehri Harabeleri dier görülebilecek eserlerdir.

 

Gazipaa: Antalya’ya 180 km. mesafedeki Gazipaa, 10 km. uzunluundaki kumsal, orman kapl alanlar, turkuaz mavisi koylar, doal güzellikleriyle irin bir ilçedir. skele, Koru ve Kahyalar plajlarnn bulunduu kumsallar, Caretta Caretta kaplumbaalarnn önemli bir üreme merkezidir. Bugüne kadar bakir kalm Gazipaa, konaklama, dinlenme tesisleri, tarih ve doa güzellikleri, yapm süren havaalan ve yat liman ile gözde bir turizm merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

Antik Kentler

 

Antiocheia Adcragum: Gazipaa ilçesinin dousunda, 18 km. uzaklktaki Güney Köy snrlar içerisindedir. Kentin ad Kommagene Kral 4. Antiochus’dan gelmektedir. Kalesi, sütunlu cadde, agora, hamam, zafer tak, kilise, kentin nekropol alan kalntlar bulunmaktadr. Kentin nekropolünde bölgeye özgü beik tonozlu, ön avlulu antsal mezarlar oldukça iyi korunmutur.

 

Adanda-Lamos: Antik kent, Gazipaa ilçesinin 15 km. kuzeydousundadr. Bugünkü Adanda köyünün 2 km. kuzeyinde, yüksek ve sarp bir dan zirvesinde kurulmutur. Kent surlarla çevrilidir. Kentin giri kapsnn güneyinde, büyük bir kule bulunmaktadr. Kentin dier kalntlar arasnda doal kayaya oyulmu çeme ve iki adet tapna sayabilir. Bu kentin nekropolünde de blok talarn oyulmas ile yaplm yekpare lahitler önemli kalntlar arasndadr. Kalntlar, dalk Klikya bölgesinin kültürünü ve sanatn en iyi ekilde yanstmaktadr.

 

Nephelis: Antik kente ulam, Gazipaa-Anamur 12. km.’sinden sonra Muzkent Köyünün içinden geçerek güneye sapan yaklak 5 km. stabilize bir yol ile salanmaktadr. Kent, akropol ve dou-bat boyunca uzanan kalntlardan olumaktadr. Kentin ayakta kalabilmi yaplar Orta Ça Kalesi, Tapnak Odeon Sulama sistemi ve nekropol alanlardr.

 

Selinus: Gazipaa Plajnn bulunduu Hacmusa Çaynn güneybatsndaki yamaçlarnda yer alan antik Selinus kenti, dalk Klikya bölgesinin en önemli kentlerinden biridir. Kentin akropolü tepeye kurulmutur. Tepe üzerindeki Orta Ça Kalesinin sur duvarlar ve kuleleri oldukça iyi korunmutur. Akropol, içerisindeki kilise ve sarnç günümüze kadar gelebilmi önemli yaplardandr.Kentin dier yaplar hamamlar, agora, slami Yap (Kök), su kemerleri ve nekropol’dur. Alanya Müzesindeki ostoteklerin çounluu Selinus Nekropolünden getirilmi olup, burada ostotek atölyesinin varln sürdürmektedir.

 

Kumluca: Alakr Çay ile Gavur deresinin dalardan sürükleyip getirdii alüvyonlu bir ovada yeralan Kumluca Finike ve Elmal lçeleri ile çevrelenmitir. Kumluca sahil boyunca plajlar, konaklama tesisleri ve koylara sahiptir. Kumluca’nn 27 km. kuzeyinde yeralan Altnkaya yaylas, Alabalk üretme çiftlii, Sedir Ormanlar ve bol sular olan güzel bir yayladr. Korydalla ve Olympos Antik kentleri Kumluca ilçesi snrlarnda yer almaktadr.

 

Alanya: Alanya, geni plajlar, tarihi eserleri, modern otel ve motellerin saysz balk lokantalar, kafe ve barlaryla mükemmel bir tatil merkezidir. Gelenleri ilk karlayan, Alanya Yarmadas’nn üzerinde bir taç gibi kurulmu olan ve 13. yüzyldan kalma ahane Selçuklu Kalesidir. Etkileyici kalenin yan sra ei benzeri olmayan tersanesi ve antsal güzellikteki sekizgen Kzl Kule görülmeye deerdir.

 

Liman çevreleyen kafeler ve barlar akam saatlerinde liman yolu boyunca el sanatlar, deri, giysi, mücevherat, el çantalar ve yöreye özgü ilginç renklere bezeli su kabaklarnn satld butikler yer alr. Eer maaralar kefetmekten holanyorsanz Damlata Maaras’n gezmeniz gerekir. Maara yaknnda Etnografya Müzesi yer almaktadr. Tekneyle üç deniz maarasna ulaabilirsiniz: fosforlu kayalaryla Fosforlu Maara, korsanlarn kadn esirleri tuttuklar Kzlar Maaras ve Aklar Maaras.

Alanya’nn 15 km. dousunda yer alan Dim Ça Vadisi gölgelerin serinliinde dinlenmek için ideal bir yerdir. Tüm sahillerinden denize girilebilen Alanya tam bir güne, deniz, kum cennetidir.

 

Finike: Finike, Antalya iline baldr. Portakallar ile ünlü Finike tarihle, doa ve denizin birletii bir turizm beldesidir. Portakallar ile tannan kent, Limyra kenti kalntlar ve Arykanda antik kenti kalntlar ile ilgi görmektedir.

 

Ka: Likya’nin önemli kentlerinden olan Ka, ilçeyi çevreleyen Antik Döneme ait kentler ve tarihsel degerlerle doyumsuz kültür seyahatleri; Akdeniz’in derinlerde yaratt heyecanlari doruklarda hissettiren sualt dallar; nehirlerde yaplan macera dolu ‘kano turlar’, ekolojik uyumun kefedildii ‘doa yürüyüleri’; derin ve karanlk maaralara teknik donanml maara dallar; yüksek dalardan turkuaz rengli sularn manzarasna süzülen ‘yamaç paraütü’; Akdeniz’de deerli talar andran adalar ile çevreye yaplacak ‘Mavi Yolculuk ve tekne turlar; damak tadnza uygun deniz ürünleri ve dalarda yetien kokulu otlarla tatlandrlan yöresel yemeklerden oluan mönüsü; yüzlerce yln miras, el sanatlarnn çeit ve güzellii; Ka’n bal olduu Antalya ve ilçelerine ait turizm merkezleri ile tabiat, tarih ve kültür zenginliini, alternatif turizm imkanlar ve çevresinde yer alan turizm merkezlerinden oluan renkli yelpazesi” ile düsel bir mekandr.

 

Manavgat: Antalya line bal olan Manavgat tarih ve doann içiçe girdii her türlü turizm aktivitesinin yaplabildii bir turizm merkezidir.

 

Serik: Antalya’nn ilçesi olan Serik, önemli Pamfilya kenti olan Aspendos’u barndrmaktadr. Günümüze kadar bozulmadan ulaan, mükemmel akustie sahip Aspendos Tiyatosu, bugün önemli sanat etkinliklerine ev sahiplii yapmaktadr.

 

Kale (Demre): Antalya, iline bal olan Kale Noel Baba’ nn yaad yer olarak önemli bir inanç turizmi beldesidir.

GEZLECEK YERLER

Tarihi ve Kültürel Çevre

Surlar Bu surlardan günümüze ehrin içindeki birkaç burç ile Hadrian Kaps ve yanndaki kuleler, limana bakan büyük kule ve liman surlarnn baz parçalar kalabilmitir. ki surdan biri yat limann, dieri ehri at nal gibi kuatr. Kale Kaps Meydannda ayakta kalan kulelerden birisi saat kulesi olarak kullanlmaktadr. Surlarn kente girii salayan dört kaps vardr.

Kaleiçi Bugün Antalya’nn “Tarihi Çekirdek Kenti” olan ve “Kaleiçi” adyla tannan semti büyük bir ksm yklm ve yok olmu iki surla çevrilidir. ç sur, yarm daire eklinde yat limann kuatr. Restorasyon çalmalar sonucunda Kaleiçi, pansiyonlar, barlar, çars ile turizm merkezi haline gelmitir. Liman ise yat liman olarak düzenlenmitir. Keleiçi restorasyon çalmalarndan dolay Turizm Bakanl’n 28 Nisan 1984 de FJET tarafndan Altn Elma (Turizm Oskar) ödülü verilmitir.

Hadrianus Kaps Zamanmza kadar yanlarndaki iki kule ile salam kalan tek kap Üçkaplar veya dier ad ile Hadrianus Kaps olup, Pamphylia’nn en güzel kapsdr. M.S. 130 ylnda imparator Hadrianus’un Antalya’ya gelii onuruna yaplan kap, sütunlar hariç, tamamen beyaz mermerden yaplmtr. Oyma ve kabartmalar olaanüstüdür.

Eski Antalya Evleri Yazlarn çok scak ve klarn lk geçtii Antalya’da evlerin yapmnda souktan çok, günei önlemeye ve serinlik salamaya önem verilmitir. Gölgeli talklar ve avlular hava akmn kolaylatran özelliklerdir. Depo ve hol görevi yapan girii ile üç kat üzerine kurulmutur.

Müzeler ve Örenyerleri

Müzeler

Antalya Müzesi

Side Müzesi

Alanya Müzesi

Perge Müzesi

Noel Baba Kilisesi

Dim Maaras

Perge

Antalya’nn 18 km dousunda, Aksu Buca’nn snrlar içindedir. Kilikya – Pisidya ticaret yolunun üstünde yer ald için önemli bir Pamphylia ehridir. ehrin kuruluu dier Pamphylia ehirleriyle ayn zamana rastlar (M.Ö. 7 yy.). Ana tanrças Perge Artemisi olan Perge hristiyanlar için önemli bir kent idi. M.S. Aziz Paulos ve Barnabas Perge’ye gelmitir. Magna Plancia gibi kimi zenginler Perge’ye önemli antlar kazandrmlardr.

lk kazlarn 1946 ylnda stanbul Üniversitesi tarafndan balatld Perge’de önemli kalntlar unlardr:

Tiyatro: Cavea, orkestra ve scene olmak üzere üç ana bölümden oluur. 12,000 seyirci kapasitelidir. Alt tarafta 19, üstte 23 oturma sras vardr.

Stadion: 34 x 34 m. boyutlarndadr. Tonozlar üzerinde onüç oturma sras vardr. Dou ve sat tarafa otuzar, kuzeyde ise on tonoz bulunmaktadr. Her üç tonozdan biri Stadion’a giri, dier ikisi ise dükkan olarak kullanlmaktadr

Agora: ehrin ticari ve politik merkezidir. Ortadaki avlunun etrafnda çepeçevre dükkanlar vardr. Baz dükkanlarn taban mozaikle kapldr. Meydann ortasnda 13.40 m. Çapnda yuvarlak bir yaps olan agora 76 x 76 m. boyutlarndadr.

Sütunlu Cadde: Aropol eteinde nympheum arasnda uzanr. Ortasnda 2 m. geniliinde bir su kanal caddeyi ikiye ayrr.

Perge’deki dier yaplar, nekropol, surlar, gymnasium, hamam, antsal çeme ve kaplardr.

Sillyon

Aksu’nun 13 km kuzeydousunda Yanköy yaknlarndadr. Kent, Aspendos ve Perge yönünde, yüksekte duran bir plato üzerine, M.Ö. 14.yy.da kurulmutur. Çeitli uygarlklar yaayan kentten Selçuklular da yararlanmtr. Stadyum, cimnazyum, kuleler, Selçuklu Mescidi ve sahne ksm yok olan bir tiyatro geriye kalan kalntlardr.

Termessos

Termesos Antalya’ya 34 kilometre mesafedeki bir Doal Park olan Güllük Da içerisinde bat tarafnda 1050 metre yükseklikte bir plato üzerindedir. Termesos Anadolu’nun içlerinden gelen Solymler tarafndan kurulmutur.

Önemli kalntlardan olan 4200 kii kapasiteli tiyatro, mparator Augustus tarafndan M.S. 1.yy. n hemen balarnda yaptrlmtr. Üstü örtülü meclis toplant binas olan Odeon’un 600 kiilik oturma yeri bulunmaktadr. Birbirine bal be sarnçtan oluan yer alt sarnc su depolamak ve zeytinya saklamak için kullanlmtr.

Bat taraf açk, dier taraflar sütunlu galerilerle çevrili Agora; 6 m. yükseklikteki platform üstünde oturan kahramanlk ant Hereon, Korint düzenli tapnak, Zeus Solymeus Tapna, Küçük ve Büyük Artemis Tapnaklar, Gymnasium, gözetleme kuleleri dier önemli kalntlardr. Bunlarn dnda pek çok ant ve 1200 ün üzerinde kaya mezar bulunmaktadr.

Olympos

Antik Likya’nn en önemli liman kentlerinden olan Olympos, tarih boyunca mitolojiyeye konu olmutur. Konumunun elverililii nedeniyle korsanlarn barna olan Olympos, bugün sahip olduu tarihsel deerleri, 3200 m’lik mutteem sahili, endemik bitkileri, Caretta caretta’lar Khimaira’s, tüm sportif etkinliklere olanak veren muhteem doas ve pansiyon olarak kullanlan mehur aaç evleri ile tüm dünyaca bilinmektedir.

Ariassos

Antikite’den kalma Ariassos, Antalya-Burdur otoyolu’nun 48. kilometresinde, sola dönülen bir sapaktan bir kilometre mesafededir. Bir dan yamacnda kurulmu olan ehir hamamlar, kaya mezarlar açsndan görülmeye deerdir.

Phaselis

Phaselis’e Antalya-Kemer otoyolu’nun 57. kilometresinde sola bir kilometre döndükten sonra ulalr. Rodoslular tarafndan milattan önce 7. yüzylda kurulan kent Dou Likya’nn en önemli liman kenti olarak bilinir. Üç iskelesi bulunan antik kentin içinde 20-24 geniliinde bir cadde bulunmaktadr. Caddenin bat ucundan Hadrian geçidi, sa ve sol yanlarndan ise dükkanlar ve hamamlar bulunmaktadr. Kente kara ve denizyolu ile ulamak mümkündür.

Limyra

Milattan önce 5. yüzyldan beri varolduuna inanlan kent Kumluca-Finike Karayolu’nun 11. kilometresindedir. 141 ylnda yaanan depremde önemli bir hasar görmü kent ayakta kalmay baarm fakat 7. ve 9. yüzylda Arap igaline uramasnn ardndan boalmtr. Kent üç parçadan olumutur. Acropolis, yerleim birimleri ve necropolis.

Arycanda

Kumluca-Finike otoyolunun Turunçova mevkiine 26 kilometre uzaklktadr. Akarçay vadisini kontrol eden kentin tam olarak ne zaman kurulduu bilinmemektedir. Buluntulara göre kentin milattan önce 5. yüzylda varolduu düünülmektedir. M.S. 240 ylnda yaanan depremde önemli ölçüde zarar gören kent 11. yüzyla kadar canlln sürdürmütür. Bizans döneminde Aalanda olarak bilinen kentin birçok binas iyi korunmu durumdadr.

Demre (Myra)

Finike’ye 25 km. Ka’a 48 km. uzaklktaki Demre, Likya uygarlnn 6 büyük ehrinden biridir. lk kez M.Ö. 5. yüzylda yerleim merkezi haline gelen Demre, önceleri deniz kysndayken, Demre çaynn getirdii alüvyonlar sonucunda denizle olan balants kesilmitir. ehir M.S. 9. yüzyldaki Arap istilalar sonrasnda terkedilmitir. Kaya mezarlar, tiyatro ve St. Nicholas kilisesi görülmeye deer yaplardr. Hadrian tarafndan yaptrlan içinde tahl ambar da bulunan Andriake limannn Demre ile balants vardr.

St. Nicholas Kilisesi

Yaygn olarak Noel Baba olarak bilinen St. Nicholas M.S. 245′te Fethiye yaknlarnda Patara’da domu ve M.S. 363′de ölmütür. Zengin bir ailenin iyi eitilmi olu olan St.Nicholas hayatn insanlara özellikle de çocuklara ve denizcilere yardma adamtr. Bu yardmlarnn salad ünü bugüne dek Noel Baba efsanesi olarak gelmi ve güncelliini korumutur.

Demre rahibi olarak insanlara dini ve sosyal yardmlarda bulunan St. Nicholas ölünce Demre’ye gömüldü ve mezarnn yanna adna bir kilise inaa edildi. 1080′de talyan korsanlar baz kemikleri Bari’ye kaçrdlar. Ancak kalan baz kemik parçalar bugün Antalya Müzesindedir.

lki 5-7 Aralk 1983 ylnda yaplan Noel Baba sempozyumu, o günden beri deiik din ve eitimlerden gelen insanlarn katlmyla her yl tekrarlanyor. Bu sempozyumda St. Nicholas’n çizgisinden gidilerek deiik din ve inançlardan olan insanlara bar, dostluk ve kardelik çars yaplyor.

Simena (Kale)

Güzelliini, tarihi, denizi ve güneinden alan Simena’ya Üçaz’dan deniz yoluyla da ulalabilir. Karsndaki Kekova adasnda bulunan ve Akdeniz’in büyüleyici mavisinin altnda yer alan batk ehri ve antik kalntlar görülmeye deerdir. Tarihi Likya uygarlna kadar uzanan Simena’da pek çok uygarlk kalntlarna rastlamak mümkün. Kayalara oyulmu tiyatro ve surlar bunlardan yalnzca birkaçdr.

Kekova

Ka-Demre arasndadr. Akdeniz’de Üçaz Köyü karsnda kyya 500 m olan adada bulunan batk Antik Kenttir.

Patara

Kalkan-Fethiye yolunda, Kalkan’dan yaklak 10 km. önce ve güneyde yer alr Patara. ehrin merkezinde bulunan renkli seramikler, ehrin tarihinin M.Ö. 5. yüzyla dek uzandn göstermektedir. St. Nicholas’n doum yeri olmasnn yan sra, Büyük skender zamannn önemli bir liman ehriydi. Biri Patara’ya giden üç kapl surlar M.S. 110′da Vali Modestus tarafndan yaptrlmtr. En önemli kalntlarndan biri antik Patara Tiyatrosudur.

Xanthos

Xanthos nehrinin vadisine kurulan ehir Likya uygarlnn en eski ve en büyük ehridir. M.Ö. 4292′daki Pers istilalarna kadar bamsz olan Xanthos, ehirlerini istilaclara kar cesurca savunmu ancak baarl olmayacaklarn anlaynca önce kadnlarn öldürmüler ve kendilerini atee atarak topluca intihar etmiler. Daha sonra Bölgeye göç eden 80 aile ehri yeniden kurmu fakat yaklak 100 yl sonra ehir bir yangnla yerle bir olmutur. Yeniden inaa edilen ehir bat ile ilikilerini güçlendirerek, önemli bir merkez haline gelmi ancak anszlklarndan kurtulamamtr. Brutus’un vergilerine direnince, ehir tahrip edilmi ve halk savaa sürüklenmi ve Xanthos felaketler ehrine dönümütür.

ehir Likya merkezi etrafnda olumutur ve dnda da kalntlar vardr. Tiyatronun batsndaki kalntlar bugün de ilgi çekmektedir. Kayalar üzerindeki Harpy heykeli en önemli eserlerden biridir. Orjinali ngiltere’de British Museum’da bulunan eserin yerinde yalnzca kopyas vardr.

Ka (Antiphellos)

Likya ehirlerinden biri olan Ka’n ad talk yer anlamna gelen “Phellos” tan gelir. Ka bugün iyi korunmu kaya mezarlar ve tiyatrosuyla görülmeye deer bir sahil kasabasdr.

Side

Manavgat-Side

Aspendos

Antalya’nn 48 km dousunda, Serik ilçesinde yeralan antik kentin kalntlar büyük ölçüde ayaktadr.

Serik lçesi-Aspendos

CAMLER VE KLSELER

Yivli Minare ve Külliyesi, Kesik Minare Camii, Bali Bey Camii, Muratpaa Camii, skele Camii, Karatay Medresesi, Ahi Yusuf Mescidi ve Türbesi önemli olanlardr.

HANLAR

Evdir Han Antalya’dan kuzeye giden yolda ilk durak yeri Evdir Handr. Bugünkü Antalya-Korkuteli karayolunun 1 km. dousunda ve Antalya’ya 18 km. uzaklktadr. En fazla dikkati çeken ksm sivri kemerli portal olan Evdir Han 1210-1219 tarihleri arasnda .Keykavus tarafndan yaptrlmtr.

Krkgöz Han Antalya – Afyon arasndaki ikinci durak yeri Krkgöz Han’dr. Krkgöz Han Antalya’ya 30 km. uzaklkta bulunan Krkgöz’de Pnarba mevkiindedir. Çok salam bir durumdadr.

MLL PARKLAR VE KORUNAN ALANLAR

Düden elaleleri ehir merkezine yaklak 10 km. uzaklktadr. 20 m. yükseklikten dökülen elalenin ana kayna “Krkgöz Mevkii”ndedir. Aa Düden elalesi ise Lara yolu üzerinde merkeze 8 km. uzaklktadr. Yaklak 40 m.lik bir falezden denize dökülür.

Altnbeik Maaras Milli Park

Beydalar Milli Park

Güllük Da Milli Park

Köprülü Kanyon Milli Park

Kurunlu elalesi Tabiat Park

Alacada Tabiat Koruma Alan

Çlkara Tabiat Koruma Alan

Dibek Tabiat Koruma Alan

MAARALAR

Antalya ili snrlarnda turizme açlm pek çok maara bulunmaktadr.

YAYLALAR

Genel olarak 1000 m. ve daha fazla yükseklii olan, yaz aylar oldukça serin geçen, Toros Dalar’ndaki yaylalarda, Antalyallar ve Yörükler yaz mevsimini geçirirler. Bölgedeki balca yaylalar Bakrl, Fesleen, Yeil Yayla, Saklkenttir.

SPORTF AKTVTELER

Kayak Merkezi

Corafi konumu nedeni ile 4 mevsimin ayn anda yaanabildii Antalya’da, sahilde denize girerken, Antalya’ya 50 km uzaklktaki Saklken’te kayak yapmak mümkün olmaktadr.

Saklkent Kayak Merkezi

Daclk ve Trmanma

Toros Dalarnn uzantlarndan Beydalar Antalya il snrlar içindedir. 600-3086 m. yükseklikleri arasnda yer alan dalar jeologlar ve corafya bilimciler için deiik olanaklar sunar. Tekedoruu, Bakrl Da, Tahtalda ve Kzlar Sivrisi önemli doruklardr. En yüksek doruu 3086 m. ile Kzlar Sivrisi’dir. Daclar bu dorua sedir ormanlar ile kapl Çamkuru Vadisi’nden ulalr. Daa trman bir gün içinde tamamlanabilir.

Beydalar

Rafting

Köprülü Kanyon Milli Park snrlarndaki Köprüçay, ülkenin en ilgi çekici rafting merkezlerindendir. Antalya’nn önemli turizm merkezlerinden olan Manavgat ilçesi snrlarnda akan Manavgat Çay, rafting için elverili parkurlara sahiptir.

Köprüçay

Manavgat Çay

Sualt Dal

Antalya kylarndaki pek çok noktadan sualt dal yapmak mümkündür.

Antalya Dal Noktalar

Avclk

Ky boyunda ve yaylalarda bol miktarda keklik, sülün, aaç güvercini, bldrcn, üveyik, kayalk kesimlerdi ve ovalarda yaban güvercinleri, çulluk, turaç, karatavuk vardr.

Göller ve gölcüklerde yaayan çok sayda yaban ördei ve yaban kaz k aylarnda kylara inerler. Sahilin ormanlk kesiminde geyik, tilki, sansar, alageyik, sincap, yaban keçisi, dalarda ise ay, kurt türleri bulunur.

Balkçlk

Görmek isteyeceiniz her türlü bal Antalya sularnda bulabilirsiniz. Akay, avc, çipura, fangri, iskarmaç, iskorpit, isparit, istavrit, klç, krlangç gibi balklar ve Akdeniz’e özgü girida bal çok lezzetlidir. Akarsularn denizle birletii yerde özellikle levrek ve kefal bulunur. Turna, pisi, izmarit, böcek, istakoz ve kerevit de yakalanabilir.

Antalya bir alabalk cennetidir. Bölge çaylarnda bol miktarda bulunan alabalklarn yansra kefal, levrek, sazan ve ylan balklarn da çeitli akarsu ve göletlerde görmek mümkündür.

Gençlik Kamplar

Antalya Kemer ilçesinde gençlerin faydalanabilecei Orman kamplar bulunmaktadr.

Orman Kamplar

CORAFYA

Akdeniz Bölgesinin en önemli kentlerinden olan Antalya’nn kara snrn Toros sradalar oluturur. l bu kesimde, batdan douya doru Mula, Burdur, Isparta, Konya ve çel illeri, güneyde Akdeniz ile çevrelenmektedir.

l topraklarnn üç taraf yüksek dalarla çevrilidir. En yüksek da Beyda (3085m.) ve Akda (3075m.) dr. Bu dalarn tümüne Güney Toroslar denilmektedir. Batdan Een Çay’ndan douda Kaledron (Kaldran) Çay’na kadar uzanan ky bandndan kuzeyinde ovalar yer alr. l snrlar içinde belli bal akarsular ise Alara Çay, Dimçay, Manavgat Irma, Köprüçay, Eençay ve Devrense Çay’dr. Yörenin bitki örtüsünü oluturan maki türleri Toroslar’n etekleri boyunca ve yamaçlarnda 300 m.ye kadar görülürler. Bu türler arasnda ladin, katran ardc, mersin ve kocayemi saylabilir.

Antalya ilinde iki iklim hüküm sürer. Sahil bölgesinde tipik Akdeniz iklimi: yazlar scak ve kurak, klar lk ve yaldr. Yukar bölgede Akdeniz iklimi ile ç Anadolu iklimi arasnda geçi tekil eden kara iklimi hakimdir.

TARHÇE

Antalya adn kurucusu, Bergama Kral II. Attalos’dan alr. Attalos’a atfen Attalia adn alan kente Türkler önce Adalya daha sonra da Antalya adn verirler.

Yaplan arkeolojik kazlarla Antalya ve bölgesinde günümüzde 40 bin yl önce insanlarn yaad kantlanmtr. Antalya’nn 27 km. kuzeybatsnda, Yaclar snrlar içindeki Karain Maarasnda bulunan kalntlar Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve bronz çalarna aittir.

M.Ö. 2000 ylndan bu yana bölge, sras ile Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi kent devletleri, Pers, skender, Antigonos, Ptolemais, Selevko, Bergama Krall egemenliklerini tanmtr. M.S. 7. yüzyldan sonra bölge Selçuklular ile Bizansllar arasnda sk sk el deitirmi, 1207 ylnda Selçuklularn eline geçmitir. Bunu Tekelioullar, Osmanllar, Karamanoullar, sonra tekrar, Osmanl egemenlikleri izlemitir.

NE YENR

Krsal alanda yaayan yörüklerin beslenme biçiminin temelini hayvanclk ve budaydan elde edilen besinler belirler. Ky eridinde az da olsa ya sebze üretilmesine karn iç bölgelere gidildikçe buday ve kuru sebze arlk kazanr.

Günümüz beslenme düzeninde yerlerini koruyan yerel yemeklerin balcalar unlardr: Kölle (buday, fasulye, nohut ve bakla halamas), saç kavurmas, domates civesi, hibe, arapa, tandr kebab, tatllardan isa patlcan, bergamut ve turunç reçeli saylabilir.

Antalya’dan Yemek Tarifleri

Kulakl Çorba

Malzemeler:

1 su barda nohut

6 su barda su

250 gr. kuba et

2 yemek ka margarin

tuz, karabiber

Terbiyesi için:

2 adet yumurta

2 di sarmsak

2 yemek ka un

1 adet limonun suyu

2 yemek ka yourt

Hamuru için:

1 adet yumurta

2 su barda un

1 çay barda su

tuz

Hazrlan:

hamur malzemesi kulak memesi kvamnda yorulur. Yarm saat dinlendirdikten sonra eriteden biraz büyük boyutta eritler kesilir ve bir tepsiye konup nemini atmas salanr. Geceden slatlan nohut ile kuba et birlikte halanr. Yeterince pitikten sonra kestiiniz hamurlar, tuz ve karabiber ilave edilir. Dier tarafta un kavrulur. Sarmsak eklenir. Ayr bir kapta yumurta, limon suyu, yourt çrplr. Bu karma unlu karm da ilave edilir ve haladnz etli nohutlarn üzerine yava yava dökülür, iyice kartrlr. Tavada çok az bir yada nane kzdrlp çorbann üzerine dökülerek servis edilir.

Antalya Piyaz

Malzemeler:

2 su barda kuru fasulye

1 su barda tahin

3-4 yemek ka sirke

2 adet soan

2 adet yeil biber

1 adet limonun suyu

tuz, pul biber

Hazrlan:

Akamdan slatlan fasulyeler halanr. Soan, yeil biber ince ince kylr. Tüm malzemeler kartrlr ve servis tabana alnr. Üzeri maydanoz yapraklar ile süslenerek servis edilir.

Çökelekli Biber Dolmas

Malzemeler:

10 adet dolmalk biber

15 yemek ka tepeleme çökelek

1/2 demet maydanoz

4 adet domates

2 adet soan

2 yemek ka svya

1 çay ka kimyon

1 çay ka karabiber

tuz

Hazrlan:

soanlar yemeklik doranr ve yada pembeleene kadar kavrulur. Domatesler küçük küçük doranr ve soana katlr. Domatesler piene dek kavurma ilemine devam edilir. Domatesler piince ateten alnr ve soumaya braklr. Bu karma kylm maydanoz, çökelek, kimyon, tuz ve karabiber ilave edilir. Dolmalk biberlerin içleri temizlenir ve hazrlanan karm ile doldurulur. Bir frn tepsisine dizilir çok az su ilave edilerek frnda yaklak 30 dakika piirilir.

Hibe

Malzemeler:

1 su barda tahin

1 su barda su

1 adet limonun suyu

kimyon, krmzbiber

Hazrlan:

Bir kapta tahin ile limon suyu kartrlr. Su ilave edilerek iyice kartrmaya devam edilir. Kimyon ve krmz toz biber eklenir, servis tabana alnr. Üzeri kimyon ve krmz toz biber ile süslenerek servis edilir.

NE ALINIR

Antalya’da yerli ve yabanc turistlerin her çeit ihtiyacn karlayabilecek sat maazas vardr. Antalya hemen her türlü meyve ve sebzeden yaplan reçelleri ile ünlüdür. Antalya’ya özgü turunç, bergamut, patlcan, karpuz reçelleri en önemlileridir. Ayrca Kültür ve Turizm Bakanl sat maazalarnda ve Kaleiçindeki dükkanlarda Türkiye’ye özgü hediyelikler bulunabilir. Yörenin kök boyas ile boyanan “Döemealt Hallar” da çok ünlüdür.

LNKLER

Antalya Valilii http://www.antalya.gov.tr/

Antalya Belediyesi http://www.antalya-bld.gov.tr/tr/index.html

Akdeniz Üniversitesi http://www.akdeniz.edu.tr/

Antalya Tantm Vakf http://www.antalyaguide.org/

Antalya Kongre Ofisi http://www.antalyaconvention.org/

YAPMADAN DÖNME

Antalya’nn her köesine dalm antik kentlerini gezmeden,

Antalya Müzesini görmeden,

Saklkent’e gitmeden,

Kaleiçi ve Eski Antalya Evlerini görmeden,

Akseki lçesinde Kardelen çiçeinin fotorafn çekmeden,

Döemalt hals almadan,

Yöre reçellerini tatmadan,

…Dönmeyin..

 

Esila Tic. İnş. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti.
E-mail : info@homeofside.com / Türkiye Ofis : +90 242 753 54 23 / Gsm : +90 532 408 2925